محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۱,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 116 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

كاربرد سنجش از دور و اطلاعات ماهواره اي در معادن

فهرست مطالب

 مقدمه 

فصل اول: تاريخچه سنجش از دور 
 

كليات 
 

تاريخچه مختصري از سنجش از دور 
 

سيستمهاي هوايي 
 

عكسهاي هوائي و سيستم هاي اسكن كننده هوايي 
 

رادار هوائي 
 

سكوهاي فضائي  
 

ساير ماهواره ها 
 

فصل دوم؛ اصول و مفاهيم سنجش از دور 
 

كليات 
 

اصول و مفاهيم سنجش از دور 
 

امواج الكترو مغناطيسي 
ا

انواع ماهواره ها 
 

فيزيك سنجش از دور 
 

تعبير و تفسير اطلاعات دورسنجي 
 

شرايط يك مفسر 
 

عوامل تعبير و تفسير 
 

خصوصيات تصاوير دور سنجي 
 

مقدمه اي بر ساختار اطلاعات رقومي 
 

فرمت ذخيره دادهاي ماهواره اي  
 

تصحيح هندسي تصاوير ماهواره اي يا فضائي 
 

منابع خطا از نقطه نظر هندسي 
 

سنجنده ها 
 

اسكنر ها 
 

سيستم هاي راداري 
 

مزاياي رادار 
 

باندهاي رادار 
 

خاصيت پلاريزاسيون 
 

توان تفكيك در رادار 
 

پردازش و آشكار سازي تصوير 
 

فصل سوم: كاربردها زمين شناسي و معدني 
 

كاربرد زمين شناسي و معدني 
 

فصل چهارم:‍ زمين شناسي عمومي ناحيه ريگان- بم- كرمان 
 

زمين شناسي عمومي ناحيه ريگان- بم- كرمان 
 

پردازش داده هاي ناحيه ريگان- بم- كرمان 
 

نتيجه گيري 
 

ضميمه

منابع