محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۷,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 170 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران

فهرست مطالب

مقدمه 3
بخش اول: درآمدي بر آلودگي آب 5
1. آلاينده¬هاي آب و تأثيرات آنها بر حيات انسان 5
2. آلودگي آب، فراتر از يك مسئله‌ي ساده 10
3. آلاينده¬هاي صنعتي آب 16
4. تاثير فعاليتهاي‌ كشاورزي‌ بر كيفيت‌ آبهاي‌ سطحي‌ و زيرزميني‌ 16

بخش دوم:  دامنه‌ها و پيامدهاي بحران 23
1.تهران، شهر بي دفاع 23
2.كارون، يادگار ايراني 43
3.آلودگي نفتي روستاي اسماعيل‌آباد شهر ري، يك قدم تا پايتخت 57
4. زاينده‌رود، رود مرده 64
5. خزر زيبا، ميان مرگ و زندگي 66
6.مشهد: آيا آب آلوده است؟ 78
7. سد قشلاق، زيباي آلوده 87
8. رودخانه‌ها، شريانهاي حيات 90
9. تمام ايران، سراي من است. 105

بخش سوم: قانونهاي بسيار، ضمانت اجرايي اندك 124
1. آیين نامه¬ی جلوگيري از آلودگي آب (مصوب18/2/1373) 124
2.آيين‌نامه‌ي بهداشت محيط، مصوب هيأت دولت 129
3. متن كامل كنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياي خزر 133
4. قطعنامه¬ی هفدهمين كنگره¬ی بين المللي آبياري و زهكشي اسپانيا - گرانادا 148
5. آيين‌نامه¬ی اجرايي ماده 134 قانون برنامه سوم توسعه 149
بخش چهارم: چه كرده‌ايم؟چه بايدكرد؟ 152
1. تشكيل كميته¬ی كشوري حفاظت از رودخانه¬ها، ميراث طبيعي بي¬جان را نجات  مي¬دهد 152
2. بررسي تخلف سازمانهاي مسئول حفاظت از رودخانه¬ها در مجلس 154
3. حفاظت از رودخانه¬هاي كشور متولي مشخصي ندارد 155
4. طرح مجلس براي جلوگيري از آلودگي 157
5. نشست مشترك مديران آب منطقه¬اي مازندران و گلستان با قضات به منظور بررسي راهكارهاي حفاظت از انفال عمومي 158
6. ايران عضو دائم منابع زيست محيطي خزر شد 158
7. ‌آموزش خانه به خانه‌‌ي  مقابله با آلودگي آب، طرح اداره¬ی كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان 159
8. دفتر بررسي آلودگي آب و خاك، گامي به جلو 162
9. الگوي ارزيابي زيست محيطي كارخانجات فولاد تدوين شد 163
10. پالایشگاه تهران بیش از 200 میلیارد ریال جریمه شد 165
11. اجرای پروژه¬ی جمع آوری فاضلاب روستاههای اطراف شهر تهران 166
12. عملیات اجرایی شش واحد تصفیه خانه¬ی فاضلاب تهران آغاز می¬شود 166
نتیجه¬گیری 168
فهرست منابع و مأخذ 169