محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۵,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 35 صفحه
نوع فایل :  
رشته :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

گزارش کارآموزی شرکت توزيع برق(اداره برق)

 فهرست

بعضی از فرم های مورد استفاده در انبار
فرم رسيد كالا
رسيد و تحويل مستقيم كالا
لیست تامين كنندگان كالا
دفترتفصیلی تنخواه گردان
درخواست تحويل كالا
حواله انبار
گردش  کالا
گردش كالا به تفکيک نوع رسيد و حواله
ليست اقلام وارده به انبار( به تفکیک رسید )
ليست اقلام صادره از انبار( به تفکیک حواله )
 ليست اقلام صادره از انبار  ( به تفکیک تحویل گیرنده )
ليست موجـودي

 

مقدمه
تقدیروتشکر
مشخصات شرکت
تاريخچه تشکيل شرکت
مشخصات اعضاء هيئت مديره
موضوع و هدف شرکت بر اساس ماده 5 اساسنامه
چارت سازمانی :
شرح وظايف  قسمت امور مالی
جدول شماره گذاري حسابها
دوره حسابداري
معرفی تعدادی از حساب ها :
دارائي هاي جاري
صندوق
تنخواه گردان
اسناد دريافتني
حسابهاي دريافتني مشتركين
ساير حسابهاي دريافتني
پيش پرداخت هاي پيمانهاي خريد
خسارات فوق العاده اموال
سرمايه گذاري دولت
وام ها و سپرده هاي ثابت دريافتي از مشتركين
بدهي به شركت ها و مؤسسات تابع وزارت نيرو
سپرده هاي تضميني مشترکين
اهدائي براي احداث و توسعه تأسيسات
بعضي از حسابهاي اصلي به شرح زير مي باشند:
سند هزينه :
سيستم حقوق و دستمزد:
ثبت حسابداری
فرم سند هزينه :
حسابدار مسئول
سيستم تامين اعتبار و حسابدار هزينه :
حسابدار جمع دار و سيستم اموال :
ثبت هاي مربوط به انتخاب پيمانکار و اجراي پروژه به شرح ذيل مي باشند :
مراحل تهيه ليست حقوق و دستمزد به شرح زير مي باشد :
دانستنيهاي محاسبات حقوق و مزايا :
سند گردش انبار :
سيستم تامين اعتبار و حسابدار هزينه :
حسابدار جمع دار و سيستم اموال :
ثبت هاي مربوط به انتخاب پيمانکار و اجراي پروژه به شرح ذيل مي باشند :
مراحل تهيه ليست حقوق و دستمزد به شرح زير مي باشد :
دانستنيهاي محاسبات حقوق و مزايا :
سند گردش انبار

 

اقلام مرتبط:

گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر شركت توزيع نيروي برق

 ۷,۰۰۰ تومان

گزارش كارآموزي سيستم توزيع برق فولاد آذربايجان

 ۱۰,۰۰۰ تومان

گزارش كارآموزي اداره برق منطقه اي

 ۱۰,۰۰۰ تومان

كارآموزي در شركت توزيع برق منطقه اي

 ۸,۰۰۰ تومان

گزارش کارآموزی رشته برق

 ۵,۰۰۰ تومان

گزارش کارآموزی نیروگاه برق طرشت

 ۱۵,۰۰۰ تومان

گزارش كارآموزي برق ساختمان

 ۵,۰۰۰ تومان

گزارش كارآموزي شركت برق شهاب

 ۶,۰۰۰ تومان

کارآموزی برق کنترل - بررسی سیستم های امنیتی و رفاهی

 ۱۰,۰۰۰ تومان

کارآموزی برق قدرت - نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور

 ۷,۰۰۰ تومان

گزارش کارآموزی تابلوهای برق

 ۹,۰۰۰ تومان

کارآموزی اداره برق فارابي

 ۷,۰۰۰ تومان

کارآموزی برق در اداره مخابرات

 ۶,۰۰۰ تومان

کارآموزی برق قدرت - ايستگاه 230 بوشهر

 ۱۲,۰۰۰ تومان

گزارش کارآموزی - برق صنعتی

 ۵,۰۰۰ تومان

گزارش کارآموزی شرکت توزیع برق استان خراسان مدیریت مهندسی ونظارت

 ۱۰,۰۰۰ تومان

گزارش کارآموزی-شرکت برق قسمت بهره برداری

 ۱۰,۰۰۰ تومان

گزارش گزارش کارآموزی ـ تابلوهای برق

 ۶,۰۰۰ تومان