محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۰,۸۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 108 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پایان نامه ليزر و کاربرد آن

فهرست مطالب

 

فصل 1     ليزر در اسپكتروسكوپي
مقدمه:
نگاه اجمالی
دیدکلی 
ریشه لغویLaser
تاریخچه
سیر تحول و رشد
سازوکار لیزر
گونه‌های لیزر
ساختار لیزر
نمونه هایی از بسترهای مختلف تشدید کننده شامل موارد زیر هستند:
نمونه هایی از بسترهای لیزری جامد شامل:
اسکن میکروسکوپی لیزری هم کانون
تشکیل تصویر
ارتقاء کیفیت با بکارگیری اصول هم کانونی
در روشscm  LASEK در مقابلLASIK
ایمنی در لیزر
دسته بندی
رهنمودها
RGB
ایمنی الکتریکی

فصل 2        تقسيم بندي ليزرها
تقسیم بندی لیزرها
طبقه بندی لیزر در حالت کلی:
لیزر پیوسته کار
لیزر پالسی
همدوسی زمانی لیزر
همدوسی مکانی لیزر
تکفامی
تفاوت پرتو لیزر با نور معمولی
انواع لیزر 
لیزر حالت جامد
لیزر گازی
لیزر مایع
لیزر نیم رسانا
لیزر شیمیایی
لیزر کی‌لیتی
کاربردهای لیزر

فصل3          ليزر در اسپكتروسكوپي
کاربرد اساسی لیزر در اسپکتروسکوپی است.
1 ـ تعريض طبيعي خط:
2 ـ تعريض برخوردي:
3 ـ تعريض دوپلري:
4 ـ تعريض زمان پرواز:
تبديل فركانس:
الف ـ تبديل با ليزر رنگينه اي:
ب ـ‌اپتيك غير خطي :
جابجايي رامان:
1 ـ طيف بيني جذبي:
1 ـ طيف بيني برانگيختي:
2 ـ طيف بيني يونشي:
3ـ طيف بيني عدسي شدن گرمايي:
4 ـ طيف بيني فوتوآكوستيكي :
 5 ـ طيف بيني اپتوگالواني:

فصل4                 الكترونیک طول ياب ها
الكترونیک طول ياب ها
ياد آوري برخي اصول اوليه
 اختلاف فاز ياب الكترومكانيكي (مميز فاز)
 نيمه هاديها –ديودها
 نوسانسازها (اسيلا تورها)
منبع اشعه ليزر
 آنتن ها

فصل5             استفاده از ليزر در فاصله‌يابي   
استفاده از ليزر در فاصله‌يابي
لیزر و کاربرد آن در نقشه برداری:
فاصله يا بهاي ليزري
بررسی سنجنده های فعال وغیرفعال
انواع سنجنده های فعال:
انواع سنجنده های LIDARوکاربرد های ان:
طبقه بندی اطلاعات Geo Spatial :
انواع سنجنده ها :
سنسورهای فعال غیر تصویری :
سنجنده های رادار التیمتری:
روند پیدایش سنسور ها:
مزایای تصاویر انالوگ هوایی:
معایب تصاویر انالوگ هوایی:
مزایای تکنولوژی CCD:
معایب تکنولوژی CCD:
کارایی ماکرویو اسکنرهای غیرفعال:
معایب سیستم های ماکرویو اسکنرهای غیر فعال :
سنجنده های فعال:
معایب سنجنده های فعال :
مزایای سیستم SLAR and SAR :
معایب سیستم SLAR and SAR:
مزایای سنجنده های لیزری وLIDAR:
معایب سنجنده های لیزری وLIDAR:
رادار التیمتری:
مزایای رادار آلتیمتری :
محدودیتهای رادار آلتیمتری
سيستمهاي ليدار
طراحي يك سيستم ليدار براي بررسي پارامترهاي مشخصه ابر

فصل6       كاربردهاي  ليزر
کاربرد لیزر در دندانپزشکی
اصول كلي درمان ليزرهاي كم توان
پارامترهاي درماني عبارتند از:
روش هاي درماني عبارتند از:
نور ليزر براي روشنايي :
استفاده از ليزر در فاصله‌يابي :
استفاده از ليزر در هوانوردي و دريانوردي :
كاربرد ليزري در نوسازي صنعت :
سلاحهاي ليزري و نحوه مقابله با سلاحهاي ليزري :
جوشکاری فلزی توسط لیزر
لیزرهای دی اکسید کربنی قدرتمند2-10kw

منابع