محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۹,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 85 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پایان نامه نساجی الکترواسپینینگ

فهرست مطالب

 پیشگفتار  
فصل اول : کابرد نانو تکنولوژی در صنعت نساجی و آشنایی با علم الکترواسپینینگ
کاربرد نانو تکنولوژی در صنعت نساجی      2
آشنایی با علم الکترو اسپینینگ      2


فصل دوم: آشنایی با ساختار دستگاه الکترواسپینینگ و عوامل تاثیر گذار روی خواص  نانو الیاف تولید شده به روش الکترواسپینینگ
آشنایی با ساختار دستگاه الکترواسپینینگ     5
آشنایی با کارکرد دستگاه الکترواسپینینگ      6
عوامل تاثیر گذار روی خواص نانو الیاف تولید شده به روش الکترواسپینینگ      7


فصل سوم : تولید نانوفیلترها بروش الکترواسپینینگ محلولهای پلیمری
آشنایی باپوشش های دارای منافذ الکتروسپون با کارایی بالاجهت عمل فیلتراسیون      9
مقدمه       10
محلول های پلیمری به کار رفته در تولید فیلترها به روش الکترواسپینینگ      12
دستگاه الکترواسپین و فرآیند      13
روش الکترواسپینینگ محلول های پلیمری      13
نتایج      16
نتیجه گیری      20


فصل چهارم : تهیه لایه های الیاف پلی اتیلن اکسید / چیتوسان (chitosan) بوسیله الکترواسپینینگ   و ارزیابی سازگاری زیستی
تهیه لایه های الیاف پلی اتیلن اکسید / چیتوسان (chitosan) بوسیله الکترواسپینینگ (ریسندگی ) و ارزیابی سازگاری زیستی       22
روش تهیه لایه های الیاف پلی اتیلن اکسید / چیتوسان (chitosan) بوسیله  الکترواسپینی    23
آماده سازی محلول های الکترواسپینی      23
الکترواسپینینگ محلول      24
نتایج      25
انواع حلال های غشاء PEO     25
میزان حجم های متفاوت غشاء PEO / Chitosan      25
میدان ها الکتریکی مختلف در غشاءچیتوسان / PEO      25
کشت سلولی      27
نتیجه گیری      28


فصل پنجم : تهیه نانولوله های کاربردی در صنعت نساجی با استفاده از روش الکترواسپینینگ
نساجی و نانو لوله های کاربردی      30
آینده (الیاف) همراه با توانایی های حسی افزایش یافته      30
بر اساس تعداد دیواره ها , نانو تیوب ها می تواند بر 2 فهرست اصلی طبقه بندی شود     31
الکترواسپینینگ      34
مواد و روش ها      35
آماده سازی محلول پلیمر/CNT      36
1) پراکنش نانو تیوب ها      36
2) انحلال پلیمر      37
3) مخلوط پلیمر و محلول نانو تیوب      37
الکترواسپینی محلول پلیمر      37
پردازش و ویژگی سنسورهای بر اساسCNT      39
پردازش الیاف غیر پیچ خورده آمده از الکترواسپینی     39
خاصیت الیاف غیر پیچ خورده بدست آمده از الکترواسپینی      40
نتیجه گیری      47


فصل ششم : آشنایی باالکترواسپینینگ کلاژن
آشنایی باالکترواسپینینگ کلاژن      49
مقدمه       50
فرآیند الکترواسپینینگ      51
روش الکترواسپینینگ کلاژن        51
اسکلت هسته      52
نتایج      54
نتیجه گیری      58
 


فصل هفتم : حفاظت الکترومغناطیسی مس / فولاد ضد زنگ / الیاف پلی آمید  بدست  آمده از الکترواسپینینگ
حفاظت الکترومغناطیسی مس / فولاد ضد زنگ / الیاف پلی آمید بدست آمده از الکترواسپینینگ بصورت کامپوزیت های پلی پروپیلن فشرده      61
آشنایی      61
مقدمه      61
گسترش کامپوزیت های رسانا همراه با خواص ESD  و  EMSE       62
مواد      63
تولید نخهای هیبرید رسانا برای حلقه های ساخته شده , بوسیله تار و نخ پود تزئین شده      64
پارچه های حلقوی – تاری پودی       68
ساخت کامپوزیت های فشرده پارجه های حلقوی – تاری پوری       69
ارزیابی EMSE با موج ساده      70
نتایج      73
واریانس یا اختلاف EMSE بوسیله کامپوزیت های رسانای مختلف      73
آزمایش ESD همراه با / یا بدون کامپوزیت رسانا      77
نتیجه گیری      81
منابع و مأخذ       82